Streda 25. 4. 2018

Školský časopis

Bulletin k 50. výročiu školy

Časopis MŠ 2016 TU

Zebra 2016

Časopis MŠ 2015  TU

Zebra 2015

Zebra-december 2014

Zebra marec 2014

Časopis MŠ 2014 TU

 

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Rosina č. 624
  Rosina 624, 013 22 Rosina
 • 041 5983296

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

 

Meno školy:

Adresa školy

Základná škola s materskou školou, Rosina č. 624

Rosina 624, 013 22 Rosina

Email školy:

zsrosina@gmail.com

Tel. kontakty:

Základná škola : 041 5983296

Riaditeľka školy : 0905 887 823

Zástupkyňa riaditeľky školy pre ZŠ : 0915 999 973

Materská škola : 041 5983234

Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ : 0917 844 973

Školská jedáleň : 041 5983474

Novinky

 • V súlade s §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako riaditeľka Základnej školy s materskou školou v Rosine poskytujem žiakom 1. – 9. ročníka našej školy voľno poskytnuté riaditeľom školy v pondelok 30. 04. 2018. Voľno poskytujem z prevádzkových dôvodov.

  Prevádzka materskej školy, školského klubu detí a školskej jedálne bude so súhlasom zriaďovateľa v tento deň tiež prerušená.

  Prevádzka základnej a materskej školy bude pokračovať 2. 5. 2018.

 • Dňa 13.4.2018 sme sa opakovane zapojili do charitatívnej zbierky Deň narcisov, ktorú zastrešuje organizácia Liga proti rakovine. Vyzbierané peniažky putujú pacientom s onkologickým ochorením. Naše deviatačky obdarovali každého, kto dobrovoľne prispel žltým narcisom – symbolom jari. Zmenili sme piatok trinásteho na lepší deň....

  Podarilo sa nám vyzbierať sumu 691,19 €. Každému, kto prispel úprimne ďakujeme.

  Napísala : Miriama Lamžová

 • A prišiel ten dlho očakávaný deň. Netrpezliví predškoláci prvý raz zasadli do školských lavíc. Zatiaľ len na zápis, na ktorom ich čakali Máša a medveď. Deti vstúpili do krásne pripravenej herne s omaľovánkami a v triede zasa boli prichystané pekné pracovné listy. Zo zápisu si odniesli milý odznak s Mášou a medveďom, pamätný list, krásnu hračku, ktorú pre nich vyrobili žiaci našej školy. Ale hlavne výbornú náladu a dobrý pocit, ktorý im zostane v srdiečku určite ešte veľmi dlho.

 • Priebeh zápisu:

  Na zápis je potrebné dostaviť sa spolu s dieťaťom a priniesť si občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.
  Základná škola pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky vyžaduje údaje o dieťati:

  meno a priezvisko dátum narodenia
  rodné číslo
  miesto narodenia
  národnosť
  štátne občianstvo
  trvalé bydlisko dieťaťa
  v prípade žiadosti o odklad povinnej školskej dochádzky aj údaje o zdravotnom stave dieťaťa.

  Pri zápise žiakov do prvého ročníka ZŠ sa zisťujú počty prihlásených na povinne voliteľný
  predmet náboženská výchova alebo etická výchova pre nasledujúci školský rok
  .Na zápis môžu prísť deti s rodičmi, ktoré majú trvalé bydlisko aj mimo školského obvodu
  obce Rosina.

 • Do matematickej súťaže PYTAGORIÁDA boli pozvaní štyria žiaci 5.až 8.ročníka. Žiaci v priebehu 60-tich minút majú čo najrýchlejšie vyriešiť 15-úloh a úspešnými riešiteľmi sa stávajú, ak vyriešia min. 10 úloh.

  Našu školu úspešne reprezentovala Lucia Barančeková 5.A, umiestnila sa na 5.mieste spomedzi 121 zúčastnených piatakov.

  K dosiahnutému úspechu Lucke gratulujeme.

 • V tomto školskom roku sa konal už 67.ročník Matematickej olympiády. Žiaci deviateho ročníka riešili úlohy v troch kolách – školské, okresné, krajské. Do krajského kola boli pozvané dve žiačky, úspešné riešiteľky okresného kola.

  Okrem matematických zručností a vedomosti, logického myslenia, žiaci musia preukázať aj istú dávku trpezlivosti a vytrvalosti, lebo počas 4-hodín riešili štyri úlohy.

  Zuzka Beniačová a Danka Pavelová určite tieto vlastnosti majú. To dokazuje aj ich úspech v krajskom kole. Obe žiačky sa aj v tomto kole stali úspešnými riešiteľkami.

 • Milé divadelné predstavenie potešilo našich najmenších.

 • Veľkonočnú výzdobu si vytvorili detičky a ich maminky nielen v škole, ale aj v škôlke. A ozaj sa bolo na čo pozerať. Krásne boli nielen kraslice, ale aj košíčky. Naše deti majú ozaj šikovné ručičky.

 • Naši najmenší sa tešili z krásnych rozprávok...

 • V tomto mesiaci sa pani vychovávateľky školského klubu detí zamerali na čítanie kníh a návštevu školskej knižnice .Žiaci 2.A triedy čítali deťom v materskej škole pred spaním rozprávku: ,,O troch grošoch“.

  Pripravili sme si pre deti aj vedomostnú súťaž o knihách a spisovateľoch.

  Súťažilo sa vo všetkých štyroch oddeleniach školského klubu detí.

  Tu sú víťazi z každého oddelenia:

  1. oddelenie:

  Jakubko Bičanovský

  Miško Barilič

  Ninka Vrabcová

  2. oddelenie:

  Peťko Stražovec

  Terezka Ďurošková

 • V piatok 23. 3. bolo v škole veselo. Navštívili nás budúci prváčikovia z MŠ. Spolu s našími malými školákmi si užili ozajstnú hodinu a predviedli svoje úžasné vedomosti.

 • Azda každé detské srdce si získalo predstavenie Normenov svet - psíka, ktorý sa snaží nájsť milujúcu rodinu. Do poslednej chvíle deti držali štvornohému kamarátovi palce, aby sa mu tento sen splnil. A záver bol ozaj veľmi dojímavý. Poďakovanie patrí súboru Dúha, ktorý nám toto divadielko predviedol v Kultúronom dome Rosina.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Rosina č. 624
  Rosina 624, 013 22 Rosina
 • 041 5983296

Fotogaléria