Štvrtok 17. 1. 2019

Školský časopis

Bulletin k 50. výročiu školy

Časopis MŠ 2017  TU

Časopis MŠ 2016 TU

Zebra 2016

Časopis MŠ 2015  TU

Zebra 2015

Zebra-december 2014

Zebra marec 2014

Časopis MŠ 2014 TU

 

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Rosina č. 624
  Rosina 624, 013 22 Rosina
 • 041 5983296

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

 

Meno školy:

Adresa školy

Základná škola s materskou školou, Rosina č. 624

Rosina 624, 013 22 Rosina

Email školy:

zsrosina@gmail.com

Tel. kontakty:

Základná škola : 041 5983296

Poverená riadením školy : Mgr. Dana Čvartinská

Zástupkyňa riaditeľky školy pre ZŠ : 0915 999 973

Materská škola : 041 5983234

Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ : 0917 844 973

Školská jedáleň : 041 5983474

Novinky

 • Pracovná pozícia:

  Riaditeľ Základnej školy s materskou školou Rosina TU

 • ZŠ s MŠ Rosina prijme vychovávateľku do ŠKD a učiteľku do MŠ na zastupovanie počas dlhodobej PN.

  Bližšie informácie pre pozíciu vychovávateľka do ŠKD: 041/5983296

  zsrosina@gmail.com

  Bližšie informácie pre pozíciu učiteľka do MŠ: zástupkyňa pre MŠ 0907145911

 • V zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o. o dotáciách pôsobností MP SVR s účinnosťou od 1. 1. 2019 bude strava pre deti predškolského veku MŠ bezplatná.

  V zmysle VZN č. 10/2012 účinné od 1. 1. 2012 je stravné v MŠ 1,44 €. Keďže štátny príspevok je vo výške 1,20 € zákonný zástupca uhradí 0,24 € za jeden deň.

  Odhlasovanie detí zo stravy ostáva v platnosti tak, ako je to ustanovené v prevádzkovom poriadku. Za dieťa, ktoré nebude odhlásené zo stravy rodič uhradí plnú sumu 1,44 €.

  Preplatok za obdobie do 31. 12. 2018 bude vrátený na základe žiadosti ŠJ, ktorá je zverejnená na stránke školy zákonným zástupcom v mesiaci január 2019.

 • V utorok 8. januára sa 2.A a 2.B zúčastnili exkurzie v DPZ v Rosine. Deti boli oboznámené s požiarnou technikou a prácou požiarnikov v jednotlivých krízových situáciách.

  Naši požiarnici sú ozaj šikovní chlapi, o čom svedčia aj vystavené ocenenia z jednotlivých súťaží.

 • Na hodinách náboženstva naši žiaci robili aktivity, ktorými si chceli spríjemniť adventné obdobie a lepšie sa pripraviť na Vianoce. Druháci vytvárali Adventné zápisníky dobrých skutkov, ktorými ozdobili vianočný stromček. Žiaci 5. až 8. ročníka si na začiatku Adventu vylosovali spolužiaka, o ktorého sa počas tohto obdobia starali a pred Vianocami ho obdarovali darčekom.

  Všetkým žiakom prajeme vytrvalosť v konaní dobra.

  Zapísala: Mgr. Pallová

 • V piatok 7.12. piekli tretiaci v ŠKD sladké medovníčky. Vôňa sa niesla Dúhovým pavilónom a šikovní tretiaci si medovníčky aj sami vyzdobili. A že im medovníčky vyšli na jednotku, môžete vidieť sami. Naši tretiaci zo ŠKD sú naozaj veľmi šikovní !

 • Dňa 23. 11. 2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku, na ktorom sa zúčastnili najlepší v tomto predmete z 5.- 9. ročníka. Súťažiaci boli rozdelení do štyroch kategórií.

  Kategória žiakov 5. ročníka:

  1. miesto D. Gajdárová, L. Stražovcová

  2. miesto M. Jurkovič

  Kategória žiakov 6. ročníka:

  1. miesto M. Gajdár

  2. miesto P. Kuba

  3. miesto A. Matuščin

  Kategória žiakov 7. ročníka:

  1. miesto M. Hreusíková

  2. miesto A. Valica

  3. miesto V. Adamusová

 • Už niekoľko rokov spolupracujeme s organizáciou Amnesty International. Táto organizácia sa zaoberá oblasťou ľudských práv a ich ochranou. Po celom svete sleduje prípady ich porušovania a poskytuje pomoc a podporu. Jednou z takýchto pomocných akcií je aj Maratón písania listov. Mesiac december je mesiacom, kedy sa celý svet spojí a píše podporné listy vládam štátov, prezidentom a dôležitým ľuďom, ktorí majú moc a silu túto situáciu zvrátiť. Ďalšie listy sa píšu konkrétnym osobám, ktorých práva boli porušené. Mali by vyjadrovať súcit, podporu, spolupatričnosť. Naši žiaci napísali viac ako stovku listov v oboch formách a dobrovoľne aj prispeli na poštovné a obálky, v ktorých tieto listy poputujú. Týmto dobrým skutkom preukázali, že im nie sú osudy iných ľudí ľahostajné a že z nich rastú empatickí a prosociálni mladí ľudia....

 • 5.12.2018 sa kultúrny dom zmenil na audienčnú sieň panovníčky Márie Terézie, kde svoje návrhy obhajoval slovenský Sokrates, rodák z Terchovej – Adam František Kollár. Pri príležitosti 300. výročia jeho narodenia sme sa zúčastnili zaujímavého podujatia, kde sa žiaci oboznámili s jeho osobnosťou, prehĺbili si poznatky z regionálnej histórie a zúčastnili sa aj tvorivých dielní, kde si vyskúšali výrobu vlastnej knihy – Ratio Educationis. Prežili sme pekné a tvorivé dopoludnie.

  Napísala : Miriama Lamžová

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Rosina č. 624
  Rosina 624, 013 22 Rosina
 • 041 5983296

Fotogaléria